Przygotowywanie systemów dachów zielonych daje dużo korzyści sektorom publicznym, prywatnym, gospodarczym i obywatelskim, a także środowiskom lokalnym i globalnym. Chociaż wszystkie Systemy dachów zielonych spełniają analogiczne funkcje, to każda instalacja jest spektakularna, w związku z tym parametry techniczne będą się różnić w zależności od: •    regionu, •    klimatu, •